ซิตี้แบงก์บริการสมัครบัตรเครดิต ธนาคาร ซิตี้แบงก์ เปิดรับสมัครบัตรเครดิตให้กับบุคคลทั่วไปและเจ้าของกิจการที่ประสงค์ จะสมัครกับ ซิตี้แบงก์ ให้ท่านดูข้อมูลการสมัครได้ที่ตัวแทนการให้สมัครหรือทางอินเตอร์เน็ตการสมัครก็เตรียมเอกสารที่ต้องเตรียมให้พร้อม สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัญชีธนาคาร ที่เดินบัญชีให้เดินบัญชี 3-6 เดินสมัครบัตรเครดิต ซิตี้แบงก์ ต้องมีฐานเงินเดือนตั้งแต่10,000บาทและมีรายได้รวมได้15,000บาทถึงจะสมัครและผ่านการอนุมัติการอนุมัติได้รับเงิน 3-5เท่า ซิตี้แบงก์